Indul a lakossági napelem pályázat

  • MINDEN MÁS,

      
  •   #1398  

„Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” néven indul a lakosság számára hirdetett napelem pályázat, melynek részletei a napelem.palyazat.gov.hu oldalon találhatóak meg.

Lakossági napelem pályázat

Lakossági napelem pályázat

Pályázati felhívás:
 RRF- 6.2.1 „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázatról lakossági pályázók részére.

 •  A pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése,

VAGY

(2) tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

 • Pályázók köre: nagykorú természetes személy (magánszemély), a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők a személyi
   jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmüknek egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen.

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető, ahol a támogatás intenzitása: 100 %. 

Elnyerhető támogatás legfeljebb az (1) esetén bruttó 2.900.000 Ft, (2) esetén bruttó 11.300.000 Ft. Támogatásban várhatóan 34.920 család részesül. Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani.

Az első beadás 2021. december 6-tól kezdődik megyénként ütemezetten.

A beruházás csak Regisztrált kivitelező listából választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg. A támogatási kérelem benyújtásának feltétele a kivitelezővel megkötött előszerződés.

Lakossági napelem pályázat - Regisztrációs felhívás:

a RRF-6-2-2 „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című kivitelezői regisztrációról.

A Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva elnevezésű pályázaton támogatást elnyert személyek kizárólag egy kivitelezői listán szereplő vállalkozásokkal köthetnek szerződést a beruházás megvalósítására. 

A Regisztrációs felhívás célja a kivitelezői lista biztosítása a lakosság számára.

Felhívás keretében azon szervezet nyújthat be regisztrációs kérelmet, amely egyidejűleg megfelel az alábbi jogosultsági feltételeknek:

  a) A regisztrációra jelentkező jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli vállalkozás, nonprofit
      gazdasági társaság vagy egyéb gazdasági szervezet. 

  b) A regisztráló kivitelező által elkészített, a regisztrációhoz kapcsolódó nyilatkozat hiánytalan, hibátlan és határidőben
      benyújtásra került. 

  c) A vállalkozás rendelkezik legalább 1 lezárt teljes (12 hónapos) üzleti évvel. 

  d) A vállalkozás (bármilyen jogviszony formájában) rendelkezzen:

1) napelemes rendszer telepítése esetén:
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy MV-ÉV-R (építményvillamossági szakterületért vagy építményvillamossági rész-szakterületért felelős műszaki vezetés) jogosultságú

VAGY

ME-V (építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) jogosultságú

VAGY

munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 1 fő megfelelő OKJ végzettséggel rendelkező villanyszerelő és/vagy villamos biztonsági felülvizsgáló szakemberrel.


2) fűtéskorszerűsítés esetén:
MV-ÉV vagy MV-ÉV-R (építményvillamossági szakterületért vagy építményvillamossági rész-szakterületért felelős műszaki vezetés) jogosultságú,

VAGY

munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 1 fő OKJ végzettséggel rendelkező villanyszerelő és/vagy villamos biztonsági felülvizsgáló szakemberrel,

VAGY

MV-ÉG vagy MV-ÉG-R (építménygépészeti szakterület vagy építménygépészeti szakterület részszakterülete felelős műszaki vezetés) jogosultságú,

VAGY

munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 1 fő klíma- és hőszivattyú berendezést szerelő képzést sikeresen elvégzett vagy F-gáz képesítéssel rendelkező szakemberrel.

 

3) energetikai tanúsítás elvégzése esetén pedig TÉ (energetikai tanúsító) jogosultságú szakemberrel.

 

  e) A vállalkozással szemben nincs folyamatban felszámolási- vagy csődeljárás.

  f) A vállalkozás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.

  g) A regisztráló kivitelező képviseletére jogosult személy eredeti, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldánya
      benyújtása került, tartalma megfelelő.

  h) Amennyiben a regisztráló kivitelező képviseletére jogosult személy más személyt bíz meg a pályázati rendszerben
      történő közreműködéssel, abban az esetben a kapcsolódó meghatalmazás benyújtása került, tartalma megfelelő.

 

A kivitelezői regisztrációra irányuló kérelem 2021. október 18-án 10:00 órától nyújtható be.

LOGO