HelioSet szolár drainback rendszerek: II. rész

  • MEGÚJULÓ ENERGIA,

  • #1568

HelioSet szolár drainback rendszerek: I. részében röviden áttekintettük a drainback termikus szolárrendszerek működési és felhasználási sajátosságait, illetve előnyeit a nyomás alatt üzemelő berendezésekhez képest. A cikk második, befejező része a további alkalmazási lehetőségeket mutatja be.

Saunier Duval HelioSet szolár drainback rendszer.

Monovalens rendszerek
A monovalens tároló-verzió (FES1 150 BM) nem kizárólag önálló üzemben, hanem átfolyó rendszerű hőtermelők (kombinált üzemű gázkészülékek, nagyteljesítményű elektromos vízmelegítők) mellett is alkalmazhatók, úgynevezett HMV előtét-tartályként. Ilyenkor nincs szükség a külön rendelhető és a tartályba beépítendő elektromos utánfűtő patronra, mert ha a kívánt melegvíz-hőmérsékletet nem lehet kizárólag napenergiával előállítani, akkor a szükséges utánmelegítést a rásegítő fűtőkészülék végzi el.

A GHSD 8 drainback szolárállomás beépített szolár szabályozója 3 db NTC mért értéke alapján vezérli a tároló felmelegítését. A feltöltés bármikor elindul, amint a napkollektor hőfokérzékelője (T5) 120°C alatti hőmérsékletet mér, a tároló alsó hőfokszenzorja (T6) a maximálisan megengedett hőmérséklet alatt van és ha teljesül a szivattyú bekapcsolási feltétele (T5 > T6 + 12 Kelvin). Az elsődleges cél a teljes tároló napenergiával történő felmelegítése: a kapcsolódó rásegítő fűtőkészüléknek arról sajnos nincs semmilyen közvetlen információja, hogy ez a kívánt állapot mikor teljesül.

Ellenben a Saunier Duval gyártmányú kombi gázkészülékek vezérlőpanelje képes egy külső NTC szenzort fogadni, amely alapján a készülék letilt, ha a belépő hidegvíz ág hőmérséklete elérte az előre beállított értéket (menüszinten programozható paraméter). Továbbá a rásegítő fűtőkészülék elé egy termosztatikus HMV keverőt is be kell építeni: ezt elsősorban az esetleges leforrázás elleni védelem, valamint a rásegítő fűtőbe befolyó vízhőmérséklet korlátozása miatt. A feltöltési folyamat a maximális tároló vagy kollektor hőfok, illetve a kikapcsolási hőmérsékletkülönbség elérésekor áll le.
  
Bivalens rendszerek
Hőközponti kialakítás esetén a kettő csőspirállal ellátott FES2 250 BM tároló-típust kell kiválasztani. Ennél a tartálynál a GHSD 8 drainback szolárállomást ugyanúgy a palástra kell felhelyezni, mint ahogy a monovalens berendezések esetén, napkollektorból (Helio-PLAN SRD 2.3) pedig célszerűen már kettő darabot célszerű felszerelni. A telepítési kritériumok sem különböznek a monovalens rendszerektől, de az utánfűtő hőtermelő itt már csak egy kondenzációs gáz vagy elektromos üzemű fűtőkészülék lehet. A teljes rendszerkialakítást a 2. ábra szemlélteti:

Ahogy az a 2. ábra baloldali folyamatdiagramján is jól látható, a tisztán szolár üzemű tároló feltöltés teljesen azonos a monovalens rendszerek esetén bemutatott elvvel. A GHSD 8 drainback szolárállomás menürendszerében időprogram-beállítási lehetőség biztosítja a rásegítő fűtőkészülékkel történő fűtés szükség szerinti engedélyezését. A tökéletes kommunikáció és az alkotóelemek problémáktól mentes együttműködése azonban csak Ebus rendszerben lehetséges. A HMV tartály felső hőmérsékletét (felső csőspirál zónája) saját NTC hőfokszenzor méri (T7).

Egyéb sajátosságok
Jelen cikk befejezéseként pontokba szedtünk néhány terméksajátosságot, illetve telepítési tudnivalót:

• Az egy- és kettő csőspirálos HMV tárolók gyárilag nincsenek feltöltve a
  szükséges mennyiségű szolár hőhordozó folyadékkal.

• A kényelmes csőspirál feltöltéshez külön rendelhető készlet kapható
  (bekötése a 3. ábrán látható).

• Amennyiben maximum 12 méteres geodetikus emelőmagasságot kell
  biztosítani, akkor a drainback szolárállomásba külön rendelhető sönt
  szivattyút kell beépíteni.

• A legnagyobb geodetikus magasságkülönbség sönt szivattyú + kiegészítő
  drainback tartály beépítésével érhető el. Természetesen ebben az esetben
  sem lehet a maximális csőhosszt (20 méter) átlépni.

• A GHSD 8 drainback szolárállomás (a beépített hőfokszenzoroknak, illetve a
  fordulatszám-szabályozott szivattyúnak köszönhetően) képes a szolár hozam
  mérésére is (ez napi, havi és éves bontásban kijelezhető).

• Beépített védelmi funkciók: tároló és termikus napkollektor maximális
  hőmérséklet-védelem, fagyvédelmi üzem, szivattyúletapadás elleni védelem.

 

Fördős Norbert – termékmenedzser
Vaillant Saunier Duval Kft – 
Saunier Duval brand

LOGO