Rehau hangcsillapított szennyvízelvezető rendszer

  • VÍZELLÁTÁS,

      
  •   #208  

A Rehau Raupiano Plus lefolyórendszer teljesíti a zajvédelemmel kapcsolatos valamennyi szabvány szerinti legmagasabb követelményt, kialakítása tökéletesen akadályozza meg a zavaró lefolyózajt. A Rehau Raupiano csövek forróvíz-, és vegyszerállók, emellett korróziómentes alapanyagból készülnek. A hidraulikusan optimalizált idomok egyidejűleg gondoskodnak az optimális vízelvezetési teljesítményről és az alacsony lefolyózajról. A csövek kopásálló belső- és ütésálló külső alapanyaggal kerülnek forgalomba, így hosszútávon biztosítanak megbízható megoldást a szennyvíz-elvezetésre.

Rehau Raupiano rendszerekkel a csendes hétköznapokért

A zaj olyan környezeti tényező, amely jelentősen befolyásolja mindennapjainkat, közérzetünket és teljesítőképességünket is. A zaj megítélése részben az egyénen múlik. A családtagunk által keltett zaj sokszor fel sem tűnik, míg a szomszédból érkező zaj zavarólag hat. A zaj megítélése kulturális kérdés is: A legtöbben a harangzúgást nem értelmezik zavaró tényezőként, míg esetleg egy motorkerékpár indítását igen.  A zavaró hatás mértékét ráadásul egyéni szempontok, egészségügyi állapot is befolyásolja. A kellemetlen zaj akár epilepsziát kiváltó tényező is lehet az arra hajlamos embereknél.

Mindezek ismeretében még soha annyi erőfeszítést nem tettek a zaj csillapítására, mint napjainkban. Speciális falszerkezetek, ajtók, ablakok hivatottak megakadályozni a zaj bejutását a lakásokba. De a zajvédelemnek nem csak pozitív oldala van: Nyugodt környezetben az is hallhatóvá válik, ami korábban nem volt érzékelhető: például a víz áramlása hirtelen zavaró tényezővé lett. Az építésügyi reklamációk 30%-t a zaj- és tűzvédelemmel lehet kapcsolatba hozni.

A jogi eljárások hátteréül megfelelő műszaki szabványok, előírások és irányelvek szolgálnak:
- Az emberek nyugalmának, pihenésének biztosítására vonatkozó zajvédelmi követelményekről és határértékekről a DIN 4109 (Magasépítési zajvédelem) szabvány és a VDI 4100 irányelv rendelkezik.

- A DIN 4109 szabvány olyan zajvédelmi szintet követel meg, amelyet a zaj okozta egészségkárosodás megakadályozása miatt be kell tartani.
- A szabványban meghatározott követelmények az idegen lakóterületek zajvédelemre szoruló helységeire vonatkoznak. Ide tartoznak a hálók, lakószobák, irodák, rendelők,…. Saját lakóterületre vonatkozóan nincsenek előírt követelmények.
- A vízvezeték-szerelésre vonatkozóan a max. 30 dB(A) a megengedhető érték.

A VDI 4100 előírás szigorított követelményeket támaszt: 3 zajvédelmi fokozatot különböztet meg, attól függően, hogy a lakás többlakásos házban, iker- vagy sorházban található és a DIN 4109 szabvánnyal ellentétben figyelembe veszi a saját lakóterületet is.  

 

  Társasházi lakások Iker- és sorházak lakásai Saját lakóterület

I zajvédelmi fokozat

szociális lakásépítés

30 dB(A)

Megfelel a DIN 4109-nek

30 dB(A)

Megfelel a DIN 4109-nek
30 dB(A)

II zajvédelmi fokozat

hagyományos lakásépítés
30 dB(A) 25 dB(A) 30 dB(A)

III zajvédelmi fokozat

Magas szintű lakásépítés
25 dB(A) 20 dB(A) 30 dB(A)

 

Ez az előírás bár nem kötelező, de mindenképpen iránymutató.
Az I. zajvédelmi fokozat értékei a DIN 4009 szabványból lettek átvéve azzal a céllal, hogy a lakókat megvédjék a túlzott zajhatástól. Ennek a zajszintnek a betartása azonban még nem jelenti azt, hogy a kívülről érkező, vagy a szomszédos helységből, lakásból beszűrődő zajok nem hallhatók.
A III. zajvédelmi fokozat betartásakor viszont már biztosítható a lakók nyugalma: még a hangos beszéd is csak fele olyan hangosnak érzékelhető, mint a II. zajvédelmi fokozatban, a kívülről érkező zaj pedig alig érzékelhető.

Ahhoz, hogy ezeket a zajhatásokat értelmezni tudjuk bizonyos zajokhoz tartozó átlagos dB értékeket a következő ábra mutatja.

Az emberi fül hangérzékelése logaritmikus.  A logaritmikus görbéből azonban az is látható, hogy a görbe első szakaszán, az alacsonyabb dB értékekhez tartozó részen a görbe nagyon meredek. Ez azt jelenti, hogy ha kis mértékben is, de sikerül a dB értéket csökkenteni, akkor ez az érzékelt zaj nagy mértékű csökkenését jelenti. Például ha sikerül 3 dB(A)-t csökkentenünk, a zajt megfeleztük!
 

Zaj keletkezése a lefolyócsövekben:

A megfelelő zajvédelem biztosításához a műszaki megoldásokat is a szabvány teljesítésének megfelelően kell kiválasztani. A házon, lakáson belül az egyik legnagyobb zajforrást az épületgépészeti vizes berendezések és a hozzájuk tartozó lefolyócsövek jelentik.

A hang két komponensből áll: léghangból és testhangból. Léghangról akkor beszélünk, ha egy zajforrás által keltett hang közvetlenül a levegő közvetítésével jut el az adott személyhez. Testhangnál a hangterjedés először egy szilárd tárgyon keresztül történik. A tárgyban rezgések keletkeznek, amelyek léghangként terjednek tovább a személyekhez. A szennyvízelvezető rendszerekben mind a léghang, mind a testhang zajforrást jelent. A lefolyócső fala a benne lévő áramlás (testhang) és az áramlási zajok (léghang) miatt rezgésbe jön. A csőmegfogás ezeket a rezgéseket továbbítja a szerelőfalba, amin keresztül a zaj továbbterjed. Szennyvízelvezető rendszereknél tehát a zaj mindkét komponensét figyelembe kell venni.

 

Léghangok csillapítása lefolyócsövekben:

Üzem közben a zaj egy része léghang útján terjed. A szomszédos helyiséget fal választja el. A fal csillapítja a léghangokat, de a falazat léghangszigetelő képessége függ annak tömegétől. Minél nagyobb a szerkezet tömege, annál jobb a léghangszigetelő képessége. A falszerkezetek szigetelőképességének értékelésére a szabvány a hangszigetelés mértékét R’w (dB) meghatározott falszerkezetekre tartalmazza.

A léghangok csökkentésében nagy szerepet játszik a cső anyagának a tömege is. A piacon hangszigetelt lefolyócsőként forgalomba kerülő csövek különbözőek: Vannak egy, két és háromrétegű csövek, amelyek a zajcsillapításban résztvevő, ásvány erősítésű rétegének sűrűsége 1-1,9 g/cm3 között változik. A REHAU Raupiano csövének a sűrűsége 125-ös méretig: 1,9 g/cm3. Más gyártók csövének a sűrűsége ennél alacsonyabb. Ez a különbség természetesen csillapítóhatásban is jelentkezik. Egy átlagos, nem hangszigetelt PP cső sűrűsége 0,95 g/cm3.  A csövek speciális alapanyaga, a zajelnyelő töltőanyagok és a megnövelt súly biztosítják a léghang csökkentését.

Fontos az is, hogy ne csak a cső, az idomok is tartalmazzanak töltőanyagot, ez nem minden hangcsillapított lefolyócső-rendszernél van így. A Raupiano hangcsillapított lefolyócső-rendszerek idomai viszont további speciális kialakítást kapnak: Például az ívek falvastagságának megnövelése az irányváltás helyén a zajcsökkentés további növeléséhez vezet. De a rendszer kialakításával is tehetünk a zajvédelem érdekében: Az ejtővezetékek alján kialakuló zajhatás nem csak a speciális idomokkal csökkenthető, hanem megfelelő tervezéssel is jó eredményt érhetünk el. Például érdemes lehet könyök helyett két 45°-os idomot alkalmazni és az idomok közé egy 25 cm-es egyenes, nyugalmi szakaszt beiktatni.

 

Testhangok csillapítása:

A testhang úgy keletkezik a csőben, hogy az áramló közeg (pl. szennyvíz, WC öblítésekor) rezgésbe hozza a csövet. A rögzítő elemeken keresztül ez a rezgés átadódhat az épületszerkezetnek.

A rögzítéstechnikának tehát különös jelentősége van szerelésnél, mivel ez teremti meg az összeköttetést a szerelőfallal. A hangcsillapított lefolyócső-rendszerek gyártói nem mind kínálnak rendszerükhöz erre a célra kialakított rögzítéstechnikát, pedig ez is jelentősen tovább növelheti a zajcsillapítás eredményességét és mint korábban már említettük 1-2 dB is nagyon jelentős zajcsillapítást eredményez!

Hatékony zajcsillapítás ugyanis csak a léghangok és a testhangok együttes csillapításával érhető el. A cső zajvezetőképessége nemcsak a cső súlyától, hanem a cső alapanyagának belső elnyelőképességétől is függ. Azaz a vastagabb csövek nem feltétlenül biztosítanak magasabb zajvédelmet. Veszélyt jelenthet az is, ha a szigetelő gumibetétek a túl nagy súly következtében összenyomódnak és így csökken a hangszigetelő hatás. Optimális zajvédelmet csak egy súly szempontból kiegyensúlyozott és optimális rögzítéstechnikával szerelt rendszer nyújthat.

A RAUPIANO Plus rendszer esetében például egy támasztó és fix bilincsből álló speciális, szabadalmaztatott  rögzítéssel csökkenthető a testhang átterjedése a szerelőfalba. 

A hangszigetelt lefolyócsövek zajcsökkentő tulajdonságainak vizsgálatára egy összehasonlító felvételsorozat készült. Az összehasonlítás során hagyományos PP lefolyócsöveket és hangcsillapított lefolyócsöveket szereltek azonos kialakításban és összevetették az adott terhelés mellett  (4 l/perc terhelés) elkészült filmet. A magas, illetve mély hangoknak a piros, illetve kék színek felelnek meg, a hangerőt a szín intenzitása jelöli.

Az elkészült felvételekből szemmel látható a különbség a hangcsillapítás nélküli PP cső és a hangcsillapított cső között. A hangcsillapított csőnél alig érezhető a zajhatás, míg a PP csőnél markánsan megjelennek mind a magas, mind a mély hangok. Ugyanezt tapasztaljuk egyenes ejtővezetékek összehasonlításakor is:

A Rehau Raupiano csövek zajcsillapító képességét a Feuenhofer Épületfizikai Intézet is igazolja:
- 1 l/perc terhelés mellett 10 dB(A).

- 2 l/perc terhelés mellett 13 dB(A).
- 4 l/perc terhelés mellett 19 dB(A) ami a 4100 VDI előírásainál jobb eredményt jelent.

Az optimalizált csőalapanyag, rögzítéstechnika és rendszerkialakítás együttes eredménye olyan zajcsillapító hatás lehet, amely megfelel még a VDI 4100 legszigorúbb követelményeinek is, biztosítva ezzel a lakók lehető legnagyobb mértékű nyugalmát, a lakásvásárlók a legmagasabb műszaki színvonalon kialakított térrel szemben támasztott, egyre növekvő követelményeit. Ha még azt is megemlítjük, hogy a Raupiano cső rendelkezik jégkristály próbával, ami azt jelenti, hogy ellentétben más rendszerekkel 0°C-nál alacsonyabb hőmérsékletek mellett is szerelhető (-10°C), és komplett rendszerként áll rendelkezésre, szükség esetén 1 bar-ig terhelhető, UV álló és újrahasznosítható, akkor azt mondhatjuk, hogy a Raupiano cső a hangcsillapított csövek közül egyedülálló műszaki, kivitelezési tulajdonságokkal bír.

LOGO