Vaillant és Saunier Duval gázkészülékek alkalmazása gyűjtőkéményen

  • FŰTÉSTECHNIKA,

      
  •   #1020  

 

Rendhagyó módon az alábbi cikk egyben tárgyal kétféle gázkészülék márkát, alapvetően a közös alkalmazási terület miatt, ugyanis tagadhatatlan tény, hogy a gyűjtőkémények a múlt, a jelen és részben a jövő megkerülhetetlen égéstermék elvezető rendszerei nálunk is, azok sajátosságaival együtt. Egy újfajta megközelítés azonban kiutat jelent(het) mindenkinek.

A gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezető rendszereinek osztályokba történő besorolását minden egyes gyártó és független készüléktanúsító intézet a CEN/TR 1749-es műszaki dokumentum alapján végzi (amelynek hazai imple-mentálása az MSZ CEN/TR 1749-es szabvány). A gyűjtőkémények (LAS rendszerek) kapcsán a közelmúltban több eset is arra világított rá, hogy a szakma bizonyos piaci szereplői sem értelmezik jól az új telepítésű (jellemzően az épület részének minősülő), valamint az utólag, alkotóelemekből összeépített (tehát az épületen belül elhelyezett épületgépészeti) berendezéseket. Ezen kívül a CEN/TR 1749 abban is óriási segítséget nyújt, hogy egyértelműen definiálja, melyek azok a szerkezeti elemek, amelyek a gázüzemű tüzelőberendezés szerves részei, így világossá válik az is, mi tartozik a CE jelzés alatt történő tanúsítás forgalomba hozatali hatálya alá. A további (jogi) magyarázat mellőzésével egy egyszerű ábra is könnyen rávilágít arra, melyik az a telepítési mód, amely akár új vagy utólag telepített LAS rendszerű gyűjtőkémények esetén tovább szélesíti a gázüzemű kondenzációs hőtermelők főleg társasházakban történő felhasználási lehetőségeit (túlnyomásos üzemben, kevesebb megkötöttség nélkül).

A C10(3) besorolás alá tartozó telepítési mód esetén a rendszer alkotóelemei az alábbiakból áll:
Kondenzációs üzemű gázkészülék (nem mindegyik típus)
▪ Visszaáramlást gátló elem (külsőleg vagy belsőleg telepítendő)
▪ Gyári koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (bekötő elem a hőtermelő, illetve az LAS rendszer között, amennyiben a gázkészüléknek nincsen C6-os tanúsítása)
▪ C10(3) telepítési módra alkalmas gyűjtőkémény
Egy adott típusú, kondenzációs üzemű fali gázkészülék csak abban az esetben alkalmazható ebben a rendszerben, ha a gyártó – független tanúsító intézet által kiadott engedély útján – igazolja a C10(3) típusú telepítésnek megfelelő felhasználhatóságot. Ennek értelmébena Vaillant Csoport korábban már előre definiálta, hogy melyek azok a Vaillant (ecoTEC) és Saunier Duval (Thema & Thelia Condens termékcsalád) gázkészülékek, amelyek engedélyezettek az ilyen típusú telepítésekre.

Visszaáramlást gátló csappantyú Vaillant gázkészülékek számára
2012-ben jelent meg a Vaillant márka saját rendszermegoldása, a többrészes (flexibilis), túlnyomásos működésű égéstermék elvezető rendszer, amely előre definiálta azt, hogy erre a gyári gyűjtőkémény rendszerre hány darab, illetve milyen típusú kondenzációs üzemű tüzelőberendezés köthető (adott kürtőkeresztmetszet és hatásos kéménymagasság mellett). Ennek a gyári rendszermegoldásnak – a túlnyomásos működés miatt – kötelező alkotóeleme a keletkező égéstermékek visszaáramlását gátló, készüléken belül elhelyezhető csappantyú. 2014-ig ez az elem egy speciális (külön rendelhető), csak az erre bevizsgált és engedélyezett gázkészülékekben alkalmazható légbeszívó elem volt (saját integrált membrános csappantyúval), utódja azonban a „gázkarban” elhelyezendő, tisztán mechanikus elem:

Évek óta tehát ezt az elemet kell a beüzemelést végző szakszerviznek a készüléken belül, a ventilátor nyomócsonkjához beépítenie (a szükséges min. ventilátor-fordulatszám emeléssel együtt a vonatkozó diagnosztikai menüpont alatt), ha az adott ecoTEC termékcsaládba tartozó hőtermelő túlnyomásos üzemű, saját (flexibilis felépítésű) többrészes LAS égéstermék elvezető rendszerhez csatlakozik. Ez az elem azonban 2019. szeptemberétől új cikkszámon (0010033450) rendelhető, ugyanis a felhasználás köre immáron kibővült a C10(3) típusú telepítésekkel is. Természetesen ennek kapcsán jelentek meg a vonatkozó készüléktípusok felhasználás-specifikus CE tanúsítványai, valamint ha szükséges, a C10(3) rendszer gyári, koncentrikus bekötő készlete (Φ80/125 mm), ugyanis a készülékkel együtt tanúsított égéstermék elvezető elemekre – C6-os engedély hiányában – továbbra is szükség van a készülék és a gyűjtőkémény között. 

Visszaáramlást gátló csappantyú Saunier Duval gázkészülékek számára
Kondenzációs gázkészülékekhez, égéstermék visszaáramlás ellen szolgáló (mechanikus működésű) csappantyú 2013 óta érhető el a Saunier Duval márka hazai palettáján, ez az opcionális elem azonban csak a Thema Condens hőtermelő családra (<40 kW) tanúsított, C43p típusú (így túlnyomásos üzemű) gyűjtőkéményekhez. Ez az elem egy külsőleg (tehát a kivitelező által) telepíthető, visszaáramlást gátló elem, kizárólag az Φ80/125 mm-es méretű koncentrikus bekötőrendszer számára. 

LOGO