Az eBUS és EEBUS összekapcsolódása egy Vaillant rendszeren belül

  • MINDEN MÁS,

      
  •   #1234  

A hőtermelő berendezéseket előállító gyártók többféle kommunikációs nyelvet használnak ahhoz, hogy fejlesztéseik hatékonysága (berendezés, illetve az ahhoz tervezett szabályozó) a lehető lemagasabb legyen. Azonban ma már ezzel nem zárul be a szabályozási kör, mert ezt az egységet gyakran egy másik, egy szintén saját kommunikációs nyelvet alkalmazó berendezéssel kell összekapcsolni.

Vaillant sensoNET kommunikációs egység

Manapság egyre gyakrabban felmerülő végfelhasználói igény a fűtő/hűtő/ lakás-szellőztető rendszerek távszabályozása, testre szabott mobil applikáción keresztül. Ahhoz, hogy mindezt megvalósíthassuk, szükség van egy központi internetes átjáróra, ami a Vaillant kínálatában eddig csak a VR 900, majd a VR 920 modul volt. Ez a választék bővült az idén ki az új sensoNET (VR 921) kommunikációs egységgel, hogy elérhetővé váljanak a következő szolgáltatások: működtetés a multiMATIC (VRC 700 szabályozó), illetve a sensoAPP (VRC 720 szabályozó esetén) alkalmazással, távdiagnosztika a gyári profiDIALOG szoftveren keresztül, helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozás az ambiSENSE termékcsaláddal, kompatibilitás az okos otthonok számára (EEBUS), valamint napelemes rendszerek optimalizálása végfelhasználóknak, szervizpartnereknek és kivitelezőknek.
Mindezek alapján csak egyetlen átjáró (gateway) szükséges az összes, eBUS kommunikációra képes Vaillant készülékkel szerelt rendszerhez a manapság és a jövőben elérhető kiegészítő szolgáltatások számára, ahol a modulba beépített WLAN funkciónak köszönhetően még gyorsabb a beüzemelés. A teljes rendszerstruktúra felépítését az 1-es ábra szemlélteti.

A sensoNET (VR 921) kommunikációs egység tehát egy olyan elektromos tartozék, amellyel a Vaillant márkajelzésű hőtermelő (gázkészülék, hőszivattyú, …) vagy szabályozó készülékek szélessávú internet csatlakozáson történő távpara-méterezése, távdiagnosztikája és hibajelzése lehetséges. Ennek alapja egy DSL kapcsolat, amit routeren és a helyi hálózaton (LAN) keresztül hozunk létre (alternatív esetben a WLAN kapcsolat is lehetséges). Ezen kívül a sensoNET (VR 921) kommunikációs egység rádióhullámon (868 MHz) keresztül lehetőséget biztosít arra, hogy közvetlenül kommunikáljon az ambiSENSE fűtőtest-termosztátokkal (helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozás), valamint egyben csatornát nyit az EEBUS kommunikációs platform (pl.: SMA Sunny home manager) számára is.
Egyszerűbben fogalmazva a sensoNET (VR 921) kommunikációs egység a szabályozó, a fűtőkészülék és a központi Vaillant szerver, valamint a végfelhasználói multiMATIC és sensoAPP alkalmazás (beleértve az erre feljogosított szakszerviz által használt profiDIALOG szoftvert) közötti kommunikációs eszköz.

Kapcsolódás az EEBUS platformhoz
Az EEBUS egy nemzetközileg használt kommunikációs szabvány a hálózatba kötött háztartás (smart Home) alkalmazásainak intelligens összekötésére. Az EEBUS segítségével a berendezések gyártótól- és technológiától függetlenül tudnak egymással információkat cserélni. Az EEBUS használatával a Vaillant fűtési rendszer más gyártók készülékeivel intelligens kommunikációra képes, például egy energiamenedzsment automatikus aktiválására a ház energiaszükségleteinek hatékonyabb használata érdekében. A kommunikációs egység az EEBUS-on keresztül veszi át a „beszélgetést“. A kommunikáció a sensoAPP alkalmazással aktiválódik (lásd: 2. ábra).

A 2. ábrán bemutatott műszaki megoldás esetén lehetőség van arra, hogy vezérelhessük a napelemes rendszer energiafelhasználását. Ahhoz, hogy ellátható legyen a hőszivattyú és a napelemes rendszer energia menedzsmentje, a rendszernek Vaillant hőszivattyút kell tartalmaznia. A beállított alkalmazási eseteket (fűtés vagy melegvíz-készítés) a napelemes energia-menedzsment vezérli, hogy a napelemes rendszer által előállított energiát a lehető legjobban felhasználhassuk. Ebben a Vaillant az SMA céggel működik együtt. A rendelkezésre álló energiát a központi energia-menedzser (SMA Sunny Home Manager) kezeli és továbbítja felhasználásra a Vaillant rendszer felé, hogy elláthatóak legyenek a felhasználási esetek.

Alkalmazási esetek melegvíz-készítésnél
„Komfort“: Ennél a stratégiánál a hőszivattyúk napenergia-menedzsmentje a melegvíz-készítésnél ki van kapcsolva. A Vaillant fűtési rendszer így nincs az EEBUS kommunikáción keresztül történő melegvíz-készítésre optimalizálva.
„Auto“: Ennél a stratégiánál a hőszivattyúk automatikus napenergia-menedzsmentje komfortveszteség nélkül történik. A melegvíz-tároló fűtése a meleg víz időprogramon kívül napenergiával történik, amennyiben az rendelkezésre áll. Így növelhető a napenergia felhasználása, és csökkenthető a villanyszámla. Ha meleg vízre van szüksége, akkor azt már a nap segítségével előmelegíti a rendszer.
„Eco“: Ennél a stratégiánál a Vaillant fűtési rendszer a hőszivattyú és a napelemes rendszer közötti maximális energiamenedzsmenttel működik melegvíz-készítés közben. A melegvíz-tároló fűtése az időablakon kívül a rendelkezésre álló napenergia használatával történik. Ha a melegvíz-tároló az előírt értékre melegedett, és még rendelkezésre áll napenergia, akkor a melegvíz-tároló fűtése az időablakon belül az előírt értéken felül napenergiával történik, és a rendszer tárolja az energiát (Eltolás = 5K).

Alkalmazási esetek fűtésre
„Komfort“: Ennél a stratégiánál a hőszivattyúk napenergia-menedzsmentje a fűtésnél ki van kapcsolva. A Vaillant fűtési rendszer így nincs az EEBUS kommunikáción keresztül történő fűtésre optimalizálva.
„Auto“: Ennél a stratégiánál a hőszivattyú és a napelemes rendszer közötti energia-menedzsment a fűtési üzemhez van bekapcsolva. A rendszer a rendelkezésre álló napenergiát használja a puffer fűtésére. Ha a puffer a kívánt hőmérsékletre melegedett, és még rendelkezésre áll napener
gia, akkor a puffer fűtése az időablakon belül az előírt értéken felül napenergiával történik, és az energiát a rendszer tárolja (Eltolás = 10K). A csökkentési hőmérsékletre történő felmelegítés a fűtési időprogramokon kívül csak akkor működik, ha a rendszerszabályozó úgy van beállítva, hogy az időablakon kívül a lakást a csökkentési hőmérsékletre fűtse.
Amennyiben a rendszerszabályozó az „ECO” beállítást használja, akkor az időablakon kívül nem kapcsol be a fűtés, és a puffer fűtése sem aktiválódik az időablakon kívül.

Kijelzések az applikáción belül
• Aktuális napenergia termelés [W]
• Napi, heti, havi, éves hozam [kWh]
• Aktuális hálózati betáplálás [W]
• Napi, heti, havi, éves hálózati betáp-lálás [kWh]
• Aktuális energiafogyasztás [W]
• Napi, heti, havi, éves energiafogyasztás [kWh]
• Önellátási arány [%]
• Aktuális energiafogyasztási ráta [%]
• Csúcsterhelés [kWp]
• A betáplálás korlátozása [%]

Fördős Norbert - Termékmenedzser
Vaillant Saunier Duval Kft. -
Vaillant Brand

LOGO