Időszerű a kéményseprési szokások megújítása

  • MINDEN MÁS,

      
  •   #800  

 

Immár két éve működnek új szabályozók a kéményseprőiparban. Azóta magányszemélyek számára a kéményseprés ingyenes és a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete végzi a lakossági égéstermék-elvezetők rendszeres felülvizsgálatát az ország tizenhét megyéjében. A katasztrófavédelemnél dolgozó kéményseprők jelentős erőfeszítéseket vállalnak az otthon bekövetkező szén-monoxid-visszaáramlás balesetek és a kéménytüzek megelőzése érdekében. Most országjáró tájékoztatási programba kezdtek, hogy kialakítsák azokat az új, szabálykövető attitűdöket, melyek a felelősségtudat erősítésével hozzájárulnak a hazai kéményseprési kultúra kívánatos irányú fejlődéséhez.

Kéményseprő Roadshow

A tűzoltói beavatkozásokról folyamatosan gyűjtött statisztikai adatok alapján 2011-2016 között országos átlagban minden negyedik tűzeset és a szén-monoxid-mérgezéses balesetek jelentős része visszavezethető volt az égéstermék-elvezetők, kémény-bekötések és tüzelőberendezések valamilyen meghibásodására vagy a kéménykotrás elmaradására. Az ilyen esetek megelőzését célozták azok a kéményseprésre vonatkozó új szabályzók, amelyek jelentősen átalakították a kéményseprőipari tevékenységet ellátók felelősségét.
Ez a felelősség pedig már a magánszemélyekre is kiterjed, hiszen év eleje óta az egylakásos ingatlanokban élőknek kell elindítani azt az időpont-egyeztetési folyamatot, amelynek végén a kéményseprő felkeresi otthonaikat, és elvégzi az ingyenes ellenőrzést. A szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések esetén évente, a gázüzeműeknél kétévente.

A kéményseprőipari tevékenység hosszú távú, zavartalan ellátásának biztosítása, az emberi élet védelme, a vagyonbiztonság, az energiahatékonyság, valamint a természeti és épített környezet levegőtisztaságának védelme érdekében kéményseprő szakembereink országjáró tájékoztatásba kezdtek. Az augusztusban indult kéményseprő roadshow öt hétvégén át tartott. A nyárvégi és a városi rendezvényekhez kapcsolódóan kitelepített „kéményseprő-sátorban” kötetlenül lehetett tájékozódni, beszélgetni a kéményseprésre vonatkozó szabályzókról a szolgáltatás igényléséről és az időpontegyeztetés menetéről, a biztonságos kéményhasználatról, valamint a kéményseprést érintő legfontosabb tudnivalóiról. A kéményseprőmesterek szórólapok, tablók tájékoztató kisfilmek és más szemléltető eszközök segítségével mutatták be, mit lehet és ajánlott tenni kéményhasználatból eredő balesetek elkerülése és megelőzése érdekében.

Még mindig nem késő kéményeink állapotát ellenőriztetni! A fűtésrendszerünk biztonságos működésének ellenőrzése, a problémák feltárása, a balesetek megelőzése saját érdekünk!

Forrás: kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

LOGO