Indul a várt napelemes pályázat vállalkozásoknak

  • MEGÚJULÓ ENERGIA,

      
  •   #919  

Megjelent a „GINOP-4.1.3-19, Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” című felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. június. 17.

Most először lehet csak napelemre pályázni!

Nem kell eszközöket vásárolni, nem kell plusz embert felvenni hozzá és nem kell semmilyen más energiahatékonysági beruházással kombinálni.

A támogatás intenzitása akár 100% is lehet!

 

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft.

 

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket.
A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

 

A projekt területi korlátozása:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamosenergia igényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

 

Támogatást igénylők köre:

amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel

 

Nem támogatható tevékenységek:

Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése
Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése
Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz
Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek

 

Támogatásban nem részesíthetők köre:

amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. június. 17.-e. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

 

 

A pályázati felhívás itt érhető el.

 

WEBÁRUHÁZUNK AJÁNLATA:

Eurener PEPV260 napelem Fronius Primo 4.0-1 inverter GPS Super 1 fáziusú Galvo napelem csomag
LOGO