Hamarosan újra napelemes pályázat indul

  • MEGÚJULÓ ENERGIA,

      
  •   #896  

A hamarosan induló pályázatnak köszönhetően a támogatásban részesülők több előnyét is élvezhetik a napelemes rendszernek. Elsődleges célja a költségcsökkentés, ezáltal a bevételek növelése, ami elősegíti a vállalkozás folyamatos fejlődését.

Eurener

A másik fontos szempont környezetünk megóvása. A korszerűsített energiaelőállítás elősegíti ökológiai lábnyomunk csökkentését, így egy tisztább jövőt biztosítva az utókor számára.

Most először lehet csak napelemre pályázni! Nem kell eszközöket vásárolni, nem kell plusz embert felvenni hozzá és nem kell semmilyen más energiahatékonysági beruházással kombinálni. A támogatás intenzitása akár 100% is lehet! Hamarosan megjelenik a „GINOP -4.1.3-19, Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” című felhívás.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

A projekt területi korlátozása:

• Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek

Önállóan támogatható tevékenységek:

• Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamosenergia igényének legfeljebb 100%-át fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Támogatást igénylők köre:

• Amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel

Nem támogatható tevékenységek:

• Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése
• Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése
• Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz
• Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek

Támogatásban nem részesíthetők köre:

• Aki mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

• Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. május 15. 12.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.


WEBÁRUHÁZUNK AJÁNLATA:

Eurener PEPV260 napelem Fronius Primo 4.0-1 inverter GPS Super 1 fáziusú Galvo napelem csomag
LOGO