Nanotechnológiás víztisztítót építenek Szegeden

  • MINDEN MÁS,

      
  •   #963  

E cél érdekében az SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai, valamint Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének munkatársai együttműködnek az indiai Amity Egyetem (Noida) Alkalmazott Anyagtudományi kutató-csoportjával, valamint hazai partnerekkel.

A hazánkban gyakran gondot okozó gyógy- és növényvédő szer maradványok, illetve a partner országban problémát jelentő textilipari szennyvizek szennyező anyagainak hatékony lebontására egyaránt alkalmas, félüzemi méretben gazdaságosan működtethető készüléket terveznek.

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai, valamint Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéke – együttműködve az Unichem Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.-vel – a TÉT_15_IN felhívásra nyújtott be pályázatot. Az „Új típusú BiOX kompozitok környezetbarát előállítása, immobilizálása aktív szénszál/kerámiapapír felületén hatékony és újrahasznosítható fotokatalitikus felületek kialakítására” című projekt megvalósításába bekapcsolódott az SZTE-kutatók partnere, az indiai Amity Egyetem (Noida) Alkalmazott Anyagtudományi kutatócsoportja is. A tudósok és gyakorlati szakemberek célja, hogy a környezetbarát zöld kémia eszköztárának felhasználásával korszerű anyagtudományi, nanotechnológiai fejlesztést valósítanak meg, így oldjanak meg az érintett országokban jelentős vízkezelési és víztisztítási feladatokat. A 3 évre tervezett, 55 millió 572 ezer 250 Forint támogatást elnyert, 2019. november 30-ig tartó projekt lehetőséget biztosít arra, hogy a fejleszteni kívánt komplex víztisztító berendezés ipari alkalmazhatóságát, termékké való fejlesztésének lehetőségét megvizsgálják.

A prototípus kifejlesztése nemcsak a projekt lezárását jelentené, hanem épp a kezdete lehetne a további fejlesztéseknek, ami egy korszerű, jövőbe mutató technológián alapuló készülék létrehozását jelentené, ami alkalmas lenne a mezőgazdaságban, az élelmiszer- és a textiliparban keletkező szennyvizekben előforduló különféle káros szerves szennyező anyagok hatékony lebontására.

LOGO