Indul a GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia pályázat

  • MINDEN MÁS,

      
  •   #995  

Kedves leendő pályázó! Megindult a GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása Beadás: 2019. november 11. 9.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig adható be.

Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

PÁLYÁZÓ:
 legalább 1 teljes lezárt évvel, 1 fő alkalmazottal rendelkezik
nem mezőgazdasági termelő

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
min. 3 millió Ft,
max. 100 millió Ft

MÉRTÉKE: max. 55 %

MEGVALÓSÍTÁSA: max. 24 hónap

PÁLYÁZNI LEHET:
A) Megújuló energia:
▪ Napkollektor
▪ Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer
▪ Napelemes rendszer
▪ Hőszivattyú rendszerek
B) Energiahatékonyság javítása:
▪ Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása
  a) hőszigetelés
  b) nyílászáró csere
  c) nyári hővédelem
▪ Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
▪ Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos  átalakítása

Műszaki tartalom:
    Nettó beruházási költség nem haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket.
    Napelemes rendszer telepítése az épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia ellátásához:
a.) 15 kWp névleges teljesítmény alatt csak komplexen támogatható
b.) 15 kWp névleges teljesítmény felett önállóan is támogatható
▪    Napelemes rendszer költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15KWp alatt     400.000.Ft/KWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket.
▪    Napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket.
▪    Szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket.
▪    Hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a
          - földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 325.000 Ft/kW értéket
          - víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 225.000 Ft/kW értéket
          - levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket.
    Az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul.
▪    Műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.
▪    Energetikai tanúsítvány (meglévő, köztes, tervezett állapot).
Fejlesztés helye:
▪    Bérelt is lehet – bérleti szerződésnek előírásai vannak.
▪    Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.
▪    Támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből min. 1 év időtartamban  használatban állt (igazolása:1 év fűtési számlával, fogyasztást mutató áramszámláival).

Kizáró okok:
Összköltség meghaladja az utolsó lezárt év árbevételét, személyi jellegű kiadások összegét.

A megújuló villamos energiát termelő rendszer megtermelt villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét.

Nyomtatható verzió itt.

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-414-19-megjul-energia-hasznlatt-energiahatkonysg-nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-1

 

LOGO